Tag Archives: אומץ

הת'ר דורנידן הכינה במשך תקופה ארוכה את עצמה לתחרות האליפות למרחק של 600 מטר. לאחר כ 200 מטר היא נפלה נפילה קשה, היא לא חשבה לנשייה אחת לוותר, והצליחה לנצח כנגד כל הסיכויים! זהו תצוגה מעוררת השראה על איך להסתכל על כישלון ולא לתת לו להרפות את ידינו…