Monthly Archives: פברואר 2016

  היום חל יום האהבה, ואני אומר שאנחנו לא צריכים לחכות לגיל כל כך מופלג כדי להבין שאנחנו תמיד צריכים קודם כל לאהוב את עצמנו, מאחל שתמיד נשכיל לאהוב קודם כל את עצמנו ואחר כך את הסובבים אותנו,זה הסדר הנכון באמת… חג אהבה שמח!!!      צ'ארלי צ'אפלין הגדול מכולם קרא את השיר ביום הולדתו […]