Monthly Archives: ספטמבר 2015

לסלוח זה הכוח האמיתי ערב יום כיפור היום, היום הכי קדוש ליהודים, היום שבו ניתנת לנו ההזדמנות…לסלוח! בסליחה יש המון כוח! כי נדרשת מאיתנו עוצמה לבקש את אותה סליחה… לקום על רגלינו, להישיר מבט לאותו אחד שפגע בנו, להתגבר על האגו והגאווה שלנו, ופשוט לבקש סליחה… אני יותר ממאמין שאותה בקשת סליחה, בין אם היא […]

לפעמים הגורל דומה לסופת חול חזקה שכיוונה משתנה כל הזמן. כדי להימלט ממנה אתה משנה כיוון.  אבל הסופה מתאימה את עצמה אלייך, שוב אתה פונה. וכך שוב ושוב, כמו ריקוד מבשר רעות עם מלאך המוות לפני עלות השחר, למה? כי הסופה הזאת היא לא סתם סופה זרה שהגיעה מאיזה מקום רחוק, היא אתה עצמך! היא […]